Welkom, fijn dat u mijn website bezoekt.

evenvoorstellen

evenvoorstellen
Omgevingsvisie Bommelerwaard

Op 19 november 2021 publiceerden de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel een ontwerp omgevingsvisie Bommelrwaard.
Het document telt bijna 160 bladzijden, ziet er heel fraai uit, en verwijst ook naar een aparte landkaart waarop de uitwerking van plannen globaal is ingetekend en ingekleurd.

Zijn er nog verbeterpunten?

Wat ik mis is een beknopt weergegeven, duidelijke visie met concrete plannen, heldere doelstellingen gekoppeld aan een overzichtelijk tijdpad.

Wat ik ook mis zijn de keuzes die liefst vroeger en bij voorkeur niet later uitgewerkt moeten worden.
En voorts komt de inbreng van burgers te weinig tot hun recht.
Er is geprobeerd veel input te verzamelen, maar die sneeuwt onder in samenvattingen en te algemeen verwoorde intenties.
Waarom stopt de video - van de online informatieavond op 16 december 2021 - op de website www.toekomstbommelerwaard.nl  na de inleiding, d.w.z. voordat de burgers aan het woord komen.Waar m.a.w. ook zeker nog een verbeterslag te maken viel en valt, is de digitale communicatie.
Door Corona zochten we overhaast onze toevlucht tot het internet.
Dat is een plek waar sommige inwoners van onze gemeente zich voelen als een vis in het water.
Ik zeker niet en ik vrees meer mensen met mij.
Vandaar dat ik ook over de digitale snelweg wat suggesties aandraag in mijn tien zienswijzen op het ontwerp van de omgevingsvisie.
Immers de digitale techniek gaat steeds meer invloed hebben in onze leefomgeving.

Ik hoop daarom dat onze politieke partijen nog meer werk van de visie gaan maken.

 

Hier kunt u mijn 10 zienswijzen openen en downloaden als een pdf:    zienswijzen-omgevingsvisie-bommelerwaard-A2-in-pdf-tav-belangstellenden.pdf


: zienswijze


En treft u  mijn betoog op 6 oktober 2022 tijdens de carrousel :  Met de komst van de omgevinsgwet gloorde er weer hoop
welkom


 
Privacyvoorwaarden en Cookies-beleid:
Op deze website kunnen bezoekers kennis nemen van diverse notities, brieven of verslagen.
Er worden geen Cookies geplaatst en er wordt geen informatie over de bezoeker verzameld.
Alleen gegevens die nodig zijn om deze website technisch te laten werken, worden gebruikt.
Voor sommige gegevens van bezoekers geldt dat deze technisch noodzakelijk zijn.
Deze gegevens van de bezoeker worden automatisch door uw browser verzameld en verzonden, en bevatten onder meer het type van uw browser en zijn versie, verwijzende url, uw IP-adres en de datum van uw verzoek.
Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen en zullen ook niet gecombineerd worden met gegevens uit andere bronnen.
Gebruiksvoorwaarden: Beoogd is deze website te maken in lijn met de visie van het world wide web consortium:  "W3C's vision for the Web involves participation, sharing knowledge, and thereby building trust on a global scale. "
Concreet doel is  het delen van informatie in vertrouwen dat er respectvol mee wordt omgegaan.
Het betreft informatie o.a. over bestijding van het Corona virus met inzet van IT-hulpmiddelen. 
Contact: Ad van Kooten ( via e-mailadres, zie rechtsonder op de afbeelding)