fighting corona 
 
 
  Privacyvoorwaarden: Indien uw persoonlijke gegevens nodig zijn, zal daar  om gevraagd worden. Er wordt derhalve geen privacy gevoelige informatie opgeslagen zonder dat u het merkt.
  Gebruiksvoorwaarden: Beoogd is deze website te maken in lijn met de visie van het world wide web consortium:  "W3C's vision for the Web involves participation, sharing knowledge, and thereby building trust on a global scale. "
  Concreet doel is  het delen van informatie over bestijding van het Corona virus met inzet van IT-hulpmiddelen. 
  Contact: Zie  adhoc-document.